Przejdź do edytora dysków

Tworzenie JSON-a


New structure:

Old structure: