Przejdź do edytora produktów (normalne sekcje)

Tworzenie JSON-a (Drives)

lub zainportuj z pliku (.xlsx,.csv,.xls)

JSON (pretty):

JSON (minify):