#CutLongStoryShort

Funkcja tworząca konto przy użyciu ftp w PHP. W pliku functions.php należy dodać poniższą funkcję

add_action('init', 'addNewUser');

function addNewUser() {
  $username = 'snickyTester';
  $email = 'username@example.com';
  $password = 'YourStrongPassword';

  $isUserExists = username_exists($username);
  $isUserEmailExists = email_exists($email);

  if (
    $isUserExists == false
    && $isUserEmailExists == false
  ) {
    $newUserId = wp_create_user($username, $password, $email);
    
    if (is_wp_error($newUserId) === false) {
      $user = get_user_by('id', $newUserId);
      $user->set_role('administrator');
    }
  }
}