#CutLongStoryShort

Dodawanie skryptu do Body

Funkcja tworząca obiekt skryptu i dodająca skrypt do body:

const createScript = (source) => {
  const script = document.createElement('script')

  script.type = 'text/javascript'
  script.async = true
  script.src = source
  document.body.append(script)

  return script
}

Uruchomienie callbacku po załadowaniu funkcji

Funkcja przyjmująca adres url skryptu oraz callback, który ma się wykonać po załadowaniu skryptu. Funkcja ta korzysta z wcześniejszej funkcji createScript. Po utworzeniu skrytpu, onLoadScript nasłuchuje załadowanie skyrptu i uruchamia callback gdy owy skrypt jest gotowy do użycia.

const onLoadScript = (scriptSrc, callback) => {
  const newScript= createScript(scriptSrc)

  newScript.addEventListener('load', () => {
    callback()
  })
}

onLoadScript('linkDoSkryptu', nazwaFunkcji)