Cel

Pobranie postów z bloga postawionego na CMS WordPress i stworzenie karuzeli postów na zewnętrznej domenie.

(eng. Fetching posts from wordpress blog and create carousel of posts on diferent page (not in blog domain).

Problem

Wysłanie zapytania z domeny Y na domenę X bez wcześniejszej integracji zwraca błąd/brak integracji CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

Rozwiązanie

O ile fetching postów przy użyciu WP API v2 w obrębie tego samego bloga jest dziecinne proste, to pobranie postów z domeny A oraz wyświetlenie ich na domenie B wymaga większej ingerencji w kod.

Aby można było stworzyć połączenie pomiędzy dwoma domenami, należy wykonać 2 akcje.

Akcje po stronie domeny odpytującej – czyli tej na której chcemy wyświetlić posty.

function loadPostsFromWPv2(url) {
  let request = new XMLHttpRequest();

  request.open('GET', url);
  request.onload = function () {
    if ( request.status >= 200 && request.status < 400 ) {
      let data = JSON.parse(request.responseText);

      posts = data;
      console.log(posts)
    } 
  }

  request.onerror = function () {
      console.log('Something went wrong')
  }

  request.send();
}

loadPostsFromWPv2('https://pawelryt.pl/wp-json/wp/v2/posts');

Funkcja loadPostsFromWPv2 jest odpowiedzialna za wysłanie zapytania na przekazany w parametrze „url” adres. Zapytanie zostaje wysłane przy pomocy klasy XMLHttpRequest metodą GET.

Akcje po stronie domeny odpytywanej- czyli tej na której znajdują się porządane posty.

Aby reguła CORS pozwoliła nam pobrać posty z obcej domeny, po stronie backendu strony musimy zdefiniować domeny uprzywilejowane do fetchowania danych. Jako, że odpytywaną stroną jest blog postawiony na CMS WordPress, to możemy przygotować rozwiązanie na co najmniej 3 sposoby:

 1. Edytując plik: functions.php znajdujący się w folderze z motywem – wówczas wyłączając/zmieniając motyw pozbawiamy się konifguracji CORS – najszybsze rozwiązanie
 2. Tworząc dedykowaną wtyczkę pozwalającą na dodanie nowych domen CORS – optymalne rozwiązanie
 3. Edytując core’owe pliki WP – z każdą aktualizacją WordPress’a, zmiany będą nadpisywane – złe rozwiązanie

Edytując plik: functions.php znajdujący się w folderze z motywem

add_action( 'json_api', function( $controller, $method ) {
  header( "Access-Control-Allow-Origin: *" );
}, 10, 2 );

Ustawiając parametr nagłówka header „Access-Control-Allow-Origin: *” sprawiamy że KAŻDA obca domena będzie mogła pobierać/fetchować dane z naszego bloga. Na potrzeby testów jest to akceptowalne rozwiązanie, natomiast my jesteśmy PRO (lub przynajmniej dążymy do tego ;)) dlatego gwiazdkę zastąpimy jednym adresem domeny dla której chcemy nadać uprawnienia.