1

[JS] Uruchamianie funkcji onload

Tematem tego wpisu jest funkcja onload, czyli funkcja wywoływana w momencie załadowania całego DOM. Jako, że jestem na etapie przechodzenia z jQuery na JS, to mam...